Zjednoczeni Rychwał - strona oficjalna

Strona klubowa

Wesprzyj Klub - KONTO BANKOWE

86 8530 0000 0800 0592 2000 0001

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
LKS Ślesin - Warta Eremita Dobrów
Orlik Miłosław - Warta Pyzdry
- Górnik Wierzbinek
Polanin Strzałkowo - Płomień Nekla
Baszta Przedecz - Kasztelania Brudzew
Zryw Dąbie - Sparta Sklejka Orzechowo
Orzeł Grzegorzew - Czarni Ostrowite
Zjednoczeni Rychwał - Strażak Licheń Stary

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Orzeł Grzegorzew 5:3 LKS Ślesin
Czarni Ostrowite 4:0 Zryw Dąbie
Kasztelania Brudzew 1:3 Polanin Strzałkowo
Płomień Nekla
Górnik Wierzbinek 6:0 Orlik Miłosław
Warta Pyzdry 3:3 Warta Eremita Dobrów
Strażak Licheń Stary 2:1 Baszta Przedecz
Sparta Sklejka Orzechowo 0:2 Zjednoczeni Rychwał

Historia klubu

Podstawy rozwoju klubów sportowych w Rychwale

 

 Struktura organizacyjna

Na przestrzeni swojej historii klub sportowy trzykrotnie zmieniał swoją nazwę.

  W 1946 roku został założony LZS „Start” w Rychwale. Jednymi z pierwszych działaczy kluby byli: Józef Grześkiewicz, Tadeusz Woźniak, Wiesław Kałowski, Boniek Kałowski, Józef Puszczewicz, Józef Jazic, Marek Godlewski, Adam Zawieja.
  W okresie tym funkcjonowała sekcja piłki siatkowej, która rozgrywała mecze towarzyskie z „Calisią” Kalisz i „Startem” Konin. Spotkania rozgrywano na boisku
 w parku. Tamtejsi działacze nie pozostawili po sobie żadnych dokumentów dotyczących działalności klubu.

Pod nazwą LZS „Start” klub działał do 1969 roku. W roku tym nastąpiła zmiana nazwy na LZS „Zjednoczeni” Rychwał. Spowodowane to było uruchomieniem sekcji piłki nożnej, gdzie trzon zespołu stanowiło sześciu graczy ze Starego Miasta i pięciu z Rychwała. Stąd nazwa „Zjednoczeni”.  Skład zarządu w roku 1969 przedstawiał się następująco:

Przewodniczący – Marian Rusin,

Zastępca – Ryszard Jankowski,

Skarbnik – Tadeusz Konieczka,

Sekretarz – Stanisław Sikorski,

Gospodarz – Zdzisław Jankowski.

Pierwsze boisko do piłki nożnej powstało przy przedszkolu w Rychwale, obok dawnego punktu skupu bydła. Potocznie nazywane targowicą. Funkcjonowało ono do 1973 roku.W związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie na miejscu boiska teren przeznaczono pod budownictwo jednorodzinne. Zarząd klubu podjął działania zmierzające do budowy nowego obiektu sportowego w innym miejscu. Starania zarządu oraz władz miasta z naczelnikiem Józefem Drewniackim zostały uwieńczone sukcesem. Bowiem w 1971 roku rozpoczęto budowę Stadionu Miejskiego w Rychwale.

 

Fot.4. Drużyna piłkarska na nowym obiekcie 1973 r.

Od lewej góra: Zdzisław Jankowski (opiekun zespołu), Andrzej Weber, Grzegorz Świątek, Grzegorz Ratajczyk, Waldemar Dzierzgowski, Marek Macudziński, Lech Weber.

Od lewej dół: Ireneusz Ratajczyk, Włodzimierz Skoczylas, Jan Kazimierczak, Tadeusz Kmieć, Antoni Tyczka.

Źródło: Zbiory własne.

 

Jak wynika z protokołów posiedzeń zarządu, główna tematyka dyskusji dotyczyła zwrotu kosztów przejazdu zawodników i trenerów według taryfy państwowej PKS. Często poruszano sprawy związane z dietami zawodników oraz wynagrodzeniem trenera. Wiązało się to bardzo często z analizą osiąganych wyników sportowych. Gospodarz przedstawiał sprawy związane z remontem obiektu, potrzebami w zakresie zakupu sprzętu sportowego, zakupu środków czystości i artykułów spożywczych, omawiał stan przygotowania obiektu do zawodów. Na podstawie sprawozdania skarbnika analizowano stan finansowy klubu. Dyskusje dotyczyły również transferu zawodników. 

W 1972 roku powstała Rada Gminna Ludowego Zespołu Sportowego. Przewodniczącym RG LZS został Zdzisław Jankowski. Pełnił tą funkcję nieprzerwalnie do roku 1991 roku [1].

            Skład pierwszej rady gminnej przedstawia się następująco :

            Przewodniczący – Zdzisław Jankowski (Rychwał),

            Zastępca przewodniczącego – Zenon Świerczyński (Dąbroszyn),

            Zastępca przewodniczącego ds. turystyki – Tadeusz Guzniczak (Rychwał),

            Sekretarz – Roman Powaga,

            Skarbnik – Józef Kamowski (Franki),

            Zastępca przewodniczącego ds. kobiet – Marian Lorent (Franki),

            Członek – Ryszard Jankowski (Rychwał),

                             Zenon Kwiryng (Jaroszewice),

                             Stanisław Kałużny (Święcia).

 

            Na terenie gminy działało siedem kół LZS w następujących miejscowościach :

Rychwał, Jaroszewice, Wardeżyn, Święcia, Franki, Dąbroszyn, Siąszyce.

            Przewodniczącymi kół LZS w gminie zostali :

            Rychwał – Marian Rusin,

            Jaroszewice – Józef Powaga,

            Wardeżyn – Józef Czerniejewski,

            Święcia – Stanisław Kałużny,

            Franki – Józef Karmeni,

            Dąbroszyn – Roman Naworski,

            Siąszyce – Ryszard Galon.

 

W 1986 roku należało do LZS 300 osób w gminie. Najpopularniejsze dyscypliny sportowe, które działały przy LZS to piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy. Jak wynika ze sprawozdania z działalności RG LZS w 1986 roku zorganizowano ogółem 258 imprez, w których wzięło udział 15527 uczestników.

            Rada Gminna LZS w Rychwale została uznana za najlepszą w województwie
w roku 1979, 1983 oraz w 1985. W pozostałych latach także wielokrotnie plasowała się 
 w czołówce. Zajęła ex aequo jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursie ogólnopolskim pod patronatem Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu na najlepszą radę gminy. Otrzymując puchar w Piwnicznej w 1982 r.  Także w tym roku otrzymała  Złoty Znak Jakości „Omega”. Największym świętem kół LZS w gminie były spartakiady – zimowa i letnia. W pierwszej dominował tenis stołowy, szachy, warcaby, warcaby a w drugiej konkurencje lekkoatletyczne (biegi i skoki) oraz piłka siatkowa. Dużym powodzeniem cieszyła się coroczna liga
„W” grupująca ponad 6 zespołów piłkarskich. Tradycją stały się także turnieje piłki siatkowej rozgrywane 1 maja i 22 lipca, z udziałem ekip ze Rzgowa, Piotrkowic
i Starego Miasta. Sportowcy z Rychwała również często byli zapraszani na podobne imprezy w innych gminach. Największą dumą Rady Gminnej LZS byli piłkarze występujący w klasie wojewódzkiej „A”
.

Fot.5. Dyplom za najlepszą RG LZS

Źródło: Materiały archiwalne LZS „Zjednoczeni Rychwał”.

           

Klub sportowy chcąc pozyskać dotację finansową zgodnie z ustawą
o stowarzyszeniach (Ustawa z dn. 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej) musi posiadać osobowość prawną. W związku z tym, na podstawie decyzji sądu okręgowego z 20 września 2000 r. Ludowy Klub Sportowy w Rychwale został wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem 87. Zarząd klubu chcąc nawiązać do tradycji ruchu Ludowego pozostawił w swojej nazwie zapis Ludowy Klub Sportowy.
 

    Skład zarządu przedstawiał się następująco:

            Prezes – Tomasz Majewski,

            Wiceprezes – Jarosław Jankowski,

            Wiceprezes – Stanisław Pyrzyński,

            Sekretarz – Piotr Nuszkiewicz,

            Skarbnik – Bogdan Zaskórski,

            Członek zarządu – Paweł Juszczak,

            Członek zarządu – Jacek Krzyżanowski [1].

 

            Powodem do dumy klubu jest fakt, że posiadał on w swoich szeregach osoby, które pełniły w późniejszym okresie znaczące funkcje w życiu politycznym. Należeli do nich: Antoni Tyczka – poseł na sejm RP w kadencji 1997 – 2001, oraz Zdzisław Jankowski – poseł w kadencji 2001 – 2005.

 

Fot.6. Karta zawodnika – Antoni Tyczka

 

Źródło: Kartoteka zawodników LZS „Zjednoczeni” Rychwał.

 

 

 

 

Fot.7. Karta zawodnika – Zdzisław Jankowski

 

Źródło: Kartoteka zawodników LZS „Zjednoczeni” Rychwał.

 

 

Od wielu lat zawodnicy z Rychwała uczestniczą w rozgrywkach piłki siatkowej. Od roku 1982 działacz społeczny Marian Kałuży utworzył  zespół siatkówki, który wielokrotnie reprezentował miasto Rychwał w rozgrywkach. W latach 1982 - 2000 drużyna siatkarzy nie otrzymywała żadnego dofinansowania, uczestnicy rozgrywek pokrywali wszelkie koszty z własnych środków finansowych. Od 1996 roku zespół piłki siatkowej brał udział w rozgrywkach organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe,  TKKF oraz w rozgrywkach okręgu kaliskiego. Od roku 2001 przy LKS „Zjednoczeni” Rychwał, działa sekcja piłki siatkowej. Która do 2003 roku rozgrywała spotkania w lidze międzypowiatowej. Natomiast od 2004 roku sekcja piłki siatkowej uczestniczy w rozgrywkach III ligi. W 2006 roku LKS „Zjednoczeni” Rychwał posiada sekcję piłki nożnej : seniorów, żak orlik, juniorów młodszych oraz sekcje piłki siatkowej. Od sezonu 2004/2005 drużyna piłki nożnej seniorów bierze udział w rozgrywkach IV ligi. Jest największym osiągnięciem w dotychczasowej historii klubu.

Fot.6. Pierwsze turnieje piłki siatkowej w parku w Rychwale.

Źródło: Archiwum własne.

 

 

 Baza materialna i podstawy finansowania

         Jednym z elementów warunkujących osiąganie dobrych wyników sportowych jest baza materialna oraz środki finansowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego klubu sportowego. LKS „Zjednoczeni Rychwał” od 1973 roku korzysta ze stadionu miejskiego. Obiekt ten wybudowany został oprócz dofinansowania z Totalizatora Sportowego (50%), udziałem własnym społeczeństwa. Organizowano czyny społeczne w dni wolne od pracy, w których brało udział od 300 – 400 osób. Każde z kółek rolniczych dostarczało ciągniki, przyczepy i inny sprzęt. W ten sposób zniwelowano teren, wysypano wał pod trybuny. W pierwszych latach funkcjonowania stadionu miejskiego, nie było funkcji gospodarza obiektu co przyczyniło się do jego zaniedbania. W tym okresie zawodnicy i działacze sami musieli dbać o porządek. Dzięki inicjatywie działaczy Rady Gminnej, wybudowano w 1986 roku boisko do piłki siatkowej, usytuowane przy budynku głównym stadionu oraz przygotowano boisko do tenisa ziemnego.

 

 

Fot.7. Stadion Miejski w Rychwale

Źródło: Zbiory własne.

Jak wynika ze sprawozdań klubu za poszczególne lata, brak środków finansowych stanowił poważne utrudnienie dla prawidłowego funkcjonowania. Zarząd klubu wielokrotnie zwracał się z pismami do różnych instytucji o wsparcie finansowe. Bywały sytuacje kiedy działacze RG LZS poważnie rozważali zaniechanie działalności. Sytuacja taka miała miejsce w 1980 roku. Albowiem przed rokiem 1980 pieniądze przeznaczane na sport z funduszu gminnego były dwukrotnie większe od sumy przekazywanej przez Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki (WKFSiT) Urzędu Wojewódzkiego w Koninie. Ten pierwszy fundusz obniżał się systematycznie, aby
w roku 1987 osiągnąć siedmiokrotny spadek w stosunku do tego co otrzymywało miasto od WKFSiT
.

            W sezonie 1984/1985 członkowie zarządu klubu wykładali swoje prywatne pieniądze na przejazdy i sędziów, ratując sekcje piłki nożnej przed rozwiązaniem. Zarząd klubu korzystał również z pomocy finansowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Banku Spółdzielczego, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kucharach Borowych oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rychwale. Często te zakłady udostępniały bezpłatnie swoje pojazdy dowożąc zawodników na mecze.

            Według arkusza inwentaryzacyjnego z dn. 19.08.1986 r. klub sportowy wyposażony był w następujący sprzęt :

                                        Tab.3. Arkusz inwentaryzacyjny sprzętu sportowego.

L.p.

Sprzęt

Ilość

1

Piłki nożne

20

2

Piłki siatkowe

3

3

Piłki lekarskie

11

4

Dysk

1

5

Stół do tenisa stołowego

2

6

Dresy

31

7

Siatka do piłki nożnej

1

8

Siatka do piłki siatkowej

2

9

Getry piłkarskie

60

10

Koszulki piłkarskie

66

11

Spodenki piłkarskie

52

12

Kula

1

13

Skafandry ortalionowe

5

14

Espandor

1

15

Bluzy treningowe

17

16

Siatka do tenisa ziemnego

1

17

Siatka do kometki

1

18

Trampki

15

19

Spodnie dresowe

5

20

Buty piłkarskie

49

Źródło: Dziennik Rady Gminnej LZS w Rychwale 1985/1986 [1].

 

            W roku 2006 sekcja piłki nożnej korzysta z boiska sportowego do piłki nożnej
o wymiarach 105m x 60m. Oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku na stadionie: salka do ćwiczeń 9m x 5m, magazyn sprzętu, szatnia dla gospodarzy i gości, natryski
i ubikacja, pokój dla sędziów, pokój gościnny, pomieszczenie prezesa. Na terenie stadionu znajduje się również  bieżnia 400 m. (z nawierzchnią asfaltową), boisko do piłki siatkowej.

    Na rok 2006 zaplanowana jest modernizacja całego obiektu, która będzie polegała na odwodnieniu płyty stadionu, wykonanie nowej płyty boiska o wymiarach 100m x 60m, budowie boiska treningowego o wymiarach 50m x 30m, wykonaniu nowej bieżni 400m posiadającej 4 tory, usytuowaniu boiska do piłki koszykowej
o wymiarach 28x15m, rozbudowanie widowni na 150 miejsc siedzących w 5 rzędach, wykonanie nowego ogrodzenia. Prace te ze względu na dofinansowanie w wysokości 85% ze środków unijnych powinny być wykonane do końca sierpnia 2006 roku
[1].

            Sekcja piłki siatkowej korzysta z Sali gimnastycznej znajdującej się przy szkole podstawowej. W okresie zimowym korzystają z niej również piłkarze.

            Nakłady finansowe Urzędu Gminy i Miasta na LKS „Zjednoczeni” Rychwał
w latach 1996-2006 przedstawiają się następująco:

 

Tab.4. Nakłady na Kulturę Fizyczną i Sport.

 

 

Rok

 

Nakłady na Kulturę Fizyczną i Sport ogółem

Nakłady na LKS „Zjednoczeni Rychwał”

 

Sport Szkolny

Sekcja piłki nożnej

Sekcja piłki siatkowej

1996

54448 zł

44468 zł

______

10000 zł

1997

69981 zł

62984 zł

______

6997 zł

1998

59638 zł

52538 zł

______

7100 zł

1999

68033 zł

60076 zł

______

7957 zł

2000

68243 zł

52952 zł

4992 zł

10299 zł

2001

74980 zł

62876 zł

3985 zł

8119 zł

2002

80201 zł

62027 zł

7998 zł

10168 zł

2003

101402 zł

82993 zł

6971 zł

11438 zł

2004

138323 zł

77862 zł

8401 zł

12060 zł

2005

178661 zł

82500 zł

14000 zł

13678 zł

2006

169228 zł

83000 zł

10000 zł

15000 zł

Źródło: Nakłady Gminy i Miasta Rychwał na kulturę fizyczną i sport w poszczególnych latach.

 

Jak wynika z powyższej tabeli nakłady finansowe na kulturę fizyczną i sport
z roku na rok się zwiększają. Jeżeli chodzi o budżet klubu, to sytuacja się przedstawia
 różnie. Mimo to sumy pieniężne przekazywane przez miasto na klub sportowy są nie wystarczające na wszystkie potrzeby. Działacze każdego roku starają się pozyskać dodatkowe środki finansowe u sponsorów, które umożliwiły by lepsze funkcjonowanie. LKS „Zjednoczeni” Rychwał każdego roku jest wspierany przez niewielką grupę sponsorów. Są to przeważnie firmy lub instytucje związane z klubem od lat, którym zależy na dobrym prosperowaniu drużyny, która dzięki temu może osiągać znaczące wyniki. Porównując budżet na rok 2006 z budżetem 10 lat wstecz, różnica jeż znacząca. Prawie dwukrotnie wzrosła suma przekazywanych środków przez te 10 lat. Wszystko to ma swoje odbicie w sukcesach obu drużyn. Sekcja piłki siatkowej mimo iż istnieje już od 1984 roku, to dopiero od 2000 roku zostały przewidziane w budżecie miasta środki na tą działalność. Mimo to nie wystarczają one na pokrycie wszystkich potrzeb,
w wyniku czego zawodnicy i działacze sami muszą najczęściej ze swoich kieszeni dopłacać, aby nie zaprzestać działalności
.

  Kadra instruktorsko – trenerska.

            Ważnym elementem w strukturze organizacyjnej drużyny jest trener.

            W historii LKS „Zjednoczeni” Rychwał zapisało się wielu trenerów.

1972 – 1974 Tadeusz Szczepaniak – były piłkarz Olimpii Koło, pracownik nastawni kolejowej w Koninie.

1975 – 1977 Czesław Kowalski – sędzia okręgu konińskiego, były zawodnik Tur-Turek, były trener.

1977 – 1978 Grzegorz Świątek – były piłkarz Górnika Konin, były reprezentant okręgu konińskiego.

1978 – 1981 Jan Augustyniak – były bramkarz Górnika Konin i GKS Katowice
(I liga), były reprezentant juniorów Polski, sędzia okręgu konińskiego.

1981 – 1982 Lech Kłodawski – były piłkarz Prosny Kalisz oraz Tur-Turek, później trener Tur-Turek.

1982 – 1986 Czesław Kowalski – sędzia okręgu konińskiego, były zawodnik Tur-Turek, były trener.

1986 – 1987 Lech Białkowski – były reprezentant Górnika Konin.

1990 – 1993 Andrzej Soczyński – były piłkarz Górnika Konin.

1993 - 1998 Grzegorz Dębowski – były bramkarz 

1998 – 2003 Marian Pasek,

Od sezonu 2003/2004 Jerzy Banaszak.

 

Marian Pasek – urodził się 8 grudnia 1946 roku na Podkarpaciu, gdzie mieszkał do 6 roku życia. Następnie wraz z rodzicami przeniósł się do Kalisza, gdzie ukończył szkołę podstawową im. Adama Asnyka i liceum. W latach 1964 – 1968 studiował
w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego).

Od młodych lat pasjonował się sportem. Karierę piłkarską rozpoczął w wieku 16 lat. Grał przez trzy lata w reprezentacji okręgu poznańskiego juniorów, gdzie zdobyli IV miejsce w Polsce. Największym osiągnięciem jako zawodnik to gra w III lidze
w „Calisii” Kalisz. W 1968 roku grając jeszcze w Kaliszu był trenerem juniorów tego zespołu. Karierę piłkarską zakończył w wieku 23 lat, aby rozpocząć karierę trenerską. Po przeniesieniu do Konina w 1969 r., przez 25 lat był trenerem Górnika Konin, różnych grup wiekowych. Poczynając od pierwszej drużyny, skończywszy na trampkarzach. Wprowadził Górnik Konin do III ligi w 1981 roku. Do 1796 roku prowadził klasę sportową w Szkole Podstawowej nr 8. Był również trenerem Mieszko Gniezno, gdzie nie udało się dwa razy wejść do II ligi przegrywając jednym punktem. Był również przez rok czasu asystentem Wojciecha Łazarka w Lechu Poznań w I lidze. Prowadził także zespół „Sokół” Kleczew oraz w latach 1998 – 2003 drużynę  „Zjednoczeni Rychwał”. Marian Pasek wychował wielu wybitnych piłkarzy, którzy dziś grają w wielu dobrych klubach. U niego zaczynał karierę Andrzej Woźniak – bramkarz (późniejszy reprezentant Polski), Janusz Woliński (zawodnik KKS „Lecha” Poznań w I lidze) oraz Jerzy Banaszak („Legia” Warszawa).

Obecnie ze względu na stan zdrowia nie trenuje żadnego zespołu. Natomiast prowadzi Klub Kolekcjonera w Koninie. Jak również w Spółdzielni Mieszkaniowej spotyka się raz w tygodniu z dziećmi i młodzieżą bawiąc się w piłkę nożną [1].

 

Jerzy Banaszak pełnił funkcję trenera LKS „Zjednoczeni” Rychwał od sezonu 2003/2004. Urodził się 16 kwietnia 1956 roku w Ślesinie. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie w Koninie Zasadniczą Szkołę Zawodową. Ukończył kurs instruktora z trenerstwa. Karierę jako zawodnik rozpoczął w 1968 roku, grając przez rok w LZS Ślesin w drużynie trampkarzy. Od 1969 roku przeszedł do Górnika Konin, gdzie ówczesnym trenerem był Marian Pasek. Został powołany przez trenera do reprezentacji powiatu, gdzie zdobyli mistrzostwo wielkopolski. W tym okresie drużyna z Konina grała również na poziomie III ligowym z szansą awansu do II ligi. W Górniku Konin Jerzy Banaszak grał do 1976 r. W tym też roku zrezygnował ze szkoły aby poświęcić się grze w piłkę nożną. Przez 1,5 miesiąca grał w Widzewie Łódź. Następnie grał przez bardzo krótki czas w 1976 roku w Lechu Poznań. W meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa został zauważony przez trenera i zaproponowano mu grę w Legi.
 W latach 1976 – 1979 grał w Legi Warszawa. Jesienią 1979 roku przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie grał w WKS Zawisza Bydgoszcz do września 1983 roku. Po czym wrócił z powrotem do Górnika Konin, gdzie grał do 1991 roku. Jeszcze jako zawodnik był asystentem trenera Romana Komasy, gdzie w tym czasie udało się zespołowi awansować do II ligi. Karierę jako piłkarz zakończył w 1991 roku, aby rozpocząć karierę jako trener. Prowadził III ligowy zespół, który awansował do II ligi. Do 1995 roku był asystentem trenera Wojciecha Łazarka w Lechu Poznań. W latach 1997 -1999 prowadził zespół w klasie okręgowej Polanin Strzałkowo. Następnie od 1999 roku do 2003 roku był trenerem w zespole Sokół Kleczew. Od sezonu 2003/2004 jest trenerem LKS „Zjednoczeni Rychwał”
[1].

 

     LKS „Zjednoczeni Rychwał” sekcja piłki siatkowej, od 1982 roku jest prowadzona przez jednego trenera Mariana Kałużnego. Jedynie w sezonie 2000/2001 stanowisko asystenta zajmował Robert Pisula, oraz w sezonie 2004/2005 Ryszard Błaszczyk [2].

 

 

 Wyniki sportowe

     Wyniki sportowe LKS „Zjednoczeni” Rychwał – sekcja piłki nożnej

            Najwcześniejsze wzmianki na temat osiąganych wyników sportowych przez LKS „Zjednoczeni Rychwał” pochodzą z sezonu 1973/1974. Według tej tabeli zespół
z Rychwała znajdował się na 9 miejscu ligi okręgowej klasy „B” ze stratą 18 punktów do lidera grupy, którym był zespół ze Strzałkowa. W tym roku według sprawozdania
z działalności piłkarzem nr 1 był Andrzej Weber. Pozostałą kadrę zawodników stanowili: Zbigniew Skoczylas, Grzegorz Świątek, Józef Stępień, Lech Weber, Marian Weber, Ireneusz Ratajczyk, Grzegorz Ratajczyk, Roman Grygielski, Jan Lipiński, Antoni Tyczka, Roman Drewniacki, Jan Maciejewski, Józef Kmieć. W tym roku drużyne prowadził trener Tadeusz Szczepaniak (patrz aneks, tab.6).

W następnym sezonie piłkarze z Rychwała awansowali na 5 pozycję w klasie okręgowej „B”. Przed nimi znajdowały się kolejno drużyny z Babiaka, Turku, Malinca
i na pierwszym miejscu Koło. Ostatnie miejsce w tabeli zajmował zespół z Sompolna. Zespół Zjednoczonych prowadzony był przez trenera Czesława Kowalskiego (patrz aneks, tab.7).

Jednym z większych osiągnięć LKS „Zjednoczeni Rychwał” sezonu 1976/1977 było zdobycie trzeciego miejsca klasy okręgowej „B” co dało im awans do klasy okręgowej „A”. Pierwsze miejsce w klasie zajmował zespół KS Gosławice, następne Zagłębie Konin. Ostatnie miejsce, tak jak w poprzednim sezonie zajmowało Sompolno (patrz aneks, tab.8).

W sezonie 1984-1985 drużyna z Rychwała plasowała się na 5 miejscu w tabeli końcowej rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej „A”. Tracili oni 9 punktów do lidera klasy, którym była Olimpia Koło. Na drugim miejscu z 24 punktami znajdował się zespół Nałęcz Babiak. Rychwał w tabeli „Fair – Play” klasy „A” znajdował się na miejscu 6 z 85 punktami ujemnymi. (patrz aneks, tab.9).

Jednym z większych osiągnięć LZS Zjednoczeni Rychwał sezonu rozgrywkowego 1985/1986 było zdobycie mistrza województwa klasy „A”. Jako lider Rychwał posiadł 25 punktów, z 45 zdobytymi bramkami i 16 straconymi. Trenerem drużyny był Lech Białkowski. (patrz aneks, tab.10).

W sezonie jesiennym 1986/1987 po reorganizacji rozgrywek w klasie „A” zespół z Rychwała znajdował się także na wysokiej 3 pozycji, ze stratą dwóch punktów do lidera. Pierwsze miejsce w tabeli zajmował Kolejarz Sompolno, następne Sokół Kleczew. Zjednoczonym udało się utrzymać trzecią pozycje w tabeli do końca sezonu rozgrywkowego. W tabeli końcowej sezonu tracili oni 7 punktów do lidera, którym został Sokół Kleczew. Kolejarz Sompolno, który po rundzie jesiennej był na pierwszym miejscu spadł na koniec sezonu na pozycje 8. W dalszym ciągu zespół Zjednoczonych prowadzony był przez trenera Lecha Białkowskiego. (patrz aneks, tab.11., tab.12.).

 

Niestety w późniejszych latach Zjednoczonym nie udało utrzymać się w klasie okręgowej „A” i spadli do klasy „B”. Po rundzie jesiennej sezonu 1990/1991 zajmowali 1 miejsce w klasie „B” z 16 punktami podobnie jak Nałęcz Babiak.

Po rundzie jesiennej sezonu 1998/1999 Zjednoczeni Rychwał znajdowali się na ostatnim miejscu klasy okręgowej, ze stratą 27 punktów do lidera Olimpii Koło. Stan straconych bramek wynosił 32, natomiast zyskanych 17. (patrz aneks, tab.13).

W następnym sezonie po rundzie jesiennej Zjednoczeni Rychwał zdołali awansować o 3 pozycje w górę plasując się na 11 miejscu ze stratą 23 punktów do lidera. Pierwszą trójkę otwierał Tur Turek, następnie LKS Ślesin i trzecie miejsce  Zjednoczeni Zagórów. Ostatnie miejsce w tabeli zajmowała drużyna Nałęcz Babiak.
W Klasyfikacji końcowej rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej sezonu 1999/2000, Zjednoczeni Rychwał zajęli 12 miejsce z 20 punktami. Pierwsze miejsce utrzymał Tur Turek, który zwiększył swoją przewagę nad rywalami. W tych LKS Zjednoczeni Rychwał prowadzony był przez trenera Mariana Paska. (patrz aneks, tab.14., tab. 15.).

Dobra gra zawodników z LKS Zjednoczeni Rychwał sprawiła, że po rundzie jesiennej sezonu 2000/2001 zajmowali pozycje 7, z 8 punktami straty do lidera LKS Ślesin. W rundzie wiosennej piłkarze również prezentowali wysoki poziom co przyczyniło się do tego, że w tabeli końcowej klasy okręgowej sezonu 2000/2001 zajęli pozycje 5 z dorobkiem punktowym 51. Zespół nadal prowadzony był przez Mariana Paska. Pierwsze miejsce zajmowała drużyna Zryw Dąbie. (patrz aneks, tab. 16., tab.17.).

W sezonie 2001/2002 Zjednoczeni Rychwał utrzymywali się na wysokiej 7 pozycji po rundzie jesiennej, ze stratą 16 punktów do lidera. Na koniec sezonu udało się awansować o jedno miejsce w górę, zajmująć 6 miejsce. Pierwsze miejsce zajął zespół Olimpia Koło, drugie Sokół Kleczew, trzecie Tulisia Tuliszków. (patrz aneks, tab. 18., tab.19.).

W następnym sezonie także udało się utrzymać dobrą pozycję. Po 30 rozegranych meczach Zjednoczeni z dorobkiem 42 punktów i stosunkiem 22 bramek zyskanych do 19 straconych zajęli 7 miejsce w tabeli końcowej. ( patrz aneks, tab.20).

Sezon 2003/2004 jest przełomowym. LKS Zjednoczeni Rychwał pod opieką trenera Mariana Paska po rundzie jesiennej zajęli pierwszą pozycję w klasie okręgowej, z dorobkiem 45 punktów. Z nimi znalazły się: SKP Słupca i na trzecim miejscu Kasztelania Brudzew. Na ostatnim miejscu w tabeli znajdował się Sparta Konin. Runda wiosenna tego sezonu także była bardzo udana dla piłkarzy z Rychwała. Rewelacyjna gra pozwoliła im utrzymać się na pierwszej pozycji do końca sezonu rozgrywkowego z dorobkiem 87 punktów. W wyniku tego LKS Zjednoczeni Rychwał uzyskali awans do IV ligi. (patrz aneks, tab.21., tab.22.).

W 2004/2005 Zjednoczeni Rychwał rozpoczęli rozgrywki w IV lidze, grupa wielkopolska południowa. Zespół prowadzony był przez trenera Jerzego Banaszaka.
W tabeli końcowej rozgrywek zajęli 11 miejsce z 33 punktami. Pierwsze miejsce
w grupie zajął zespół Kania Gostyń z 74 punktami, drugie Jarota Jarocin z 64 punktami, trzecie Korona Piaski z 52 punktami. (patrz aneks, tab.23).

Znacznie lepiej sytuacja LKS Zjednoczeni Rychwał przedstawiała się po rundzie jesiennej IV ligi sezonu 2005/2006. Zajmowali oni 4 miejsce ze stratą 6 punktów do lidera. Bilans zyskanych bramek i straconych przedstawiał się następująco 29:26. Pierwsze trzy miejsca w tabeli zajmowali: Biały Orzeł Koźmin, Past Kobylin, Jarota Jarocin. (patrz aneks, tab.24).

Od sezonu 1999/2000 pozycja Zjednoczonych cały czas rosła. W dużej mierze jest to zasługa trenerów prowadzących zespół w tym czasie m.in. Marian Pasek oraz Jerzy Banaszak. Po każdej rundzie Rychwał umacniał swoją pozycje w tabeli. Dzięki znakomitej grze i zajęciu pierwszego miejsca na zakończenie sezonu 2003/2004
w klasie okręgowej, zapewnili sobie awans do IV ligi.

Kadra LKS „Zjednoczeni” Rychwał na dzień 2 kwietnia 2006 r. przedstawia się następująco :

 

Tab.5. Kadra LKS „Zjednoczeni” Rychwał.

L.p.

Nazwisko i imię

Pozycja

Nr koszulki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Delwo Adam

Kotoński Łukasz

Durkiewicz Przemysław

Okoński Zbigniew

Olek Miłosz

Derbich Łukasz

Lenart Robert

Krzyżanowski Jacek

Lanart Radosław

Kupiński Paweł

Witek Tomasz

Kwiecińśki Łukasz

Kaźmierczak Michał

Sypuła Maciej

Pawlak Przemysław

Wejman Piotr

Andrzejczak Krystian

Krzyżanowski Zbigniew

Bramkarz

Bramkarz

Obrońca

Pomocnik

Obrońca

Pomocnik

Obrońca

Napastnik

Obrońca

Obrońca

Pomocnik

Pomocnik

Pomocnik

Pomocnik

Napastnik

Napastnik

Pomocnik

Obrońca

1

12

18

3

10

15

6

7

8

5

4

14

2

16

11

13

9

17

Źródło: Kadra LKS „Zjednoczeni Rychwał”, gablota informacyjna klubu.                                      Osiągnięcia sportowe LZS „Zjednoczeni” Rychwał – sekcja piłki siatkowej

Sekcja piłki siatkowej już od początkowych lat odnosiła sukcesy na różnych arenach sportowych. Niestety z początkowych lat brak  jest szczegółowych informacji na temat rangi zawodów, w których brali udział. Od 1996 roku siatkarze brali udział
w rozgrywkach organizowanych przez LZS, TKKF oraz rozgrywkach okręgu kaliskiego. W 1996 roku zostały zorganizowane w Rychwale Mistrzostwa LZS w piłce siatkowej, drużyna z Rychwała zajęła I miejsce. W tym samym roku, także w Rychwale został zorganizowany Międzywojewódzki Turniej piłki siatkowej, w którym Zjednoczeni zdobyli Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W 1998 roku w Kleczewie siatkarze z Rychwała zajęli III miejsce
w Mistrzostwach Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w piłce sitkowej mężczyzn. W tym samym roku, także w Kleczewie zajęli I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach TKKF o puchar burmistrza gminy Kleczew.

Rok 1999 był udany dla LKS Zjednoczeni Rychwał. Zajęli I miejsce w I Regionalnym Grand Prix piłki siatkowej, organizowanym przez TKKF w Kleczewie. Również w Kleczewie zajęli I miejsce w mistrzostwach województwa drużyn TKKF
o puchar burmistrza. Kolejnym trofeum jakie zdobyli w tym roku to II miejsce
w turnieju piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Piotrków Kujawski. Równie cennym było zdobycie Pucharu Miejskiego Ośrodka Sportu w Słupcy za zajęcie II miejsca w regionalnym turnieju piłki siatkowej.

W turnieju zorganizowanym z okazji „Dni Turku” o Puchar Starosty tureckiego 30 kwietnia 2000 roku, siatkarze z Rychwała zajęli I miejsce. W turnieju rejonowym zorganizowanym w Rychwale I miejsce także przypadło drużynie gospodarzy. W tym roku zajęli II miejsce w II Regionalnym Grand Prix piłki siatkowej, organizowanym przez TKKF w Koninie. W XXIV Regionalnym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn
w kategorii zaawansowanych do 32 lat o Puchar redakcji „Gazety Słupeckiej” Zjednoczonym udało się wywalczyć III miejsce.

Z roku na rok drużyna siatkówki osiągała coraz lepsze wyniki na arenach sportowych. Mimo niewielkich środków finansowych przekazywanych przez Urząd

Miasta w Rychwale na sekcje siatkówki, działacze i zawodnicy starali się tak robić aby mimo wszystko utrzymać tą sekcje i osiągać jak najlepsze wyniki. W 2001 roku zajęli
I miejsce w III Turnieju piłki siatkowej, zdobywając Puchar Przewodniczącego Gminy Goszczanów. Także I miejsce udało się wywalczyć w turnieju o Puchar Prezesa LKS Liskowiak. Nie przerwali dobrej passy zdobywając I miejsca na Wielkim Ruszeniu Powiatu Konińskiego oraz w rozgrywkach z okazji „Dni Rychwała”.

W 2002 roku Zjednoczeni Rychwał zdobyli po raz pierwszy I miejsce
w Kaliskiej Amatorskiej Lidze siatkówki za sezon 2001/2002. Kolejnym sukcesem tego roku było zdobycie I miejsca w Regionalnym Grand Prix o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Kleczew. W tym sezonie Zjednoczeni Rychwał brali udział w rozgrywkach kaliskiej ligi międzypowiatowej, zajmując na koniec sezonu II miejsce.

W 2003 roku po raz drugi zdobyli I miejsce w Kaliskiej Amatorskiej Lidze siatkówki za sezon 2002/2003. Dużym osiągnięciem było zdobycie I miejsca
w mistrzostwach powiatu konińskiego w piłce siatkowej mężczyzn. Zjednoczeni Rychwał zdobyli także I miejsce w II Turnieju Regionalnego Grand Prix w piłce siatkowej mężczyzn o Puchar Prezesa Euro – Down.

Rok 2004 był bardzo ważny w historii sekcji piłki siatkowej LKS „Zjednoczeni Rychwał”. Zajęli wielokrotnie pierwsze miejsca w większości zawodów, w których występowali. Do takich sukcesów zaliczyć należy I miejsce w półfinale Wielkopolskiej Spartakiady LZS w Kazimierzu Biskupim. Oraz I miejsce w VIII Regionalnym Grand Prix piłki siatkowej organizowanym przez TKKF Konin. Po raz trzeci zdobyli także
I miejsce w Kaliskiej Amatorskiej Lidze siatkówki za sezon 2003/2004. W tym sezonie „Zjednoczeni” Rychwał rozpoczęli grę w III lidze. Cały czas od początku prowadzeni przez Mariana Kałużnego. Po rundzie zasadniczej grupy „B” sezonu 2004/2005 zajmowali 3 miejsce z 2 punktami straty do lidera. W klasyfikacji końcowej rozgrywek III ligi mężczyzn zajęli 5 pozycje. (patrz aneks, tab. ).

W sezonie 2005/2006 po I rundzie rozgrywek serii „A” siatkarze z Rychwała zajmowali 4 pozycje, z 8 punktami straty do lidera. Oprócz tego zajęli I miejsce
w Pucharze Polski mężczyzn w Finale Wojewódzkim oraz III miejsce w Otwartych Halowych Mistrzostwach Powiatu w Piłkę Siatkową Mężczyzn.

Skład drużyny w sezonie 2005/2006 przedstawia się następująco:

1.      Sławomir Woźniak

2.      Dawid Urbaniak

3.      Piotr Wesołowski

4.      Łukasz Dykta

5.      Tomasz Szymczak

6.      Artur Pluciński

7.      Artur Helman

8.      Maciej Walczak

9.      Krzysztof Zagozda

10.  Piotr Jóźwiak

11.  Marcin Grzebinoga

12.  Michał Wachowski

13.  Sebastian Michaś

14.  Rafał Wapniarski

15.  Jarosław Czekalak

16.  Tomasz Szafowi.

 

Siatkarze z LKS „Zjednoczeni” Rychwał z sezonu na sezon prezentują coraz lepszą  formę. Mimo ogromnych trudności finansowych spowodowanych niewielkim dofinansowaniem ze strony Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, starają się stawić czoła temu problemowi aby dalej móc kontynuować rozgrywki w III lidze.

 

Zakończenie

 

     Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Rychwała pochodzi z 1394 roku.
W okresie 1394-1416 miasto uzyskało prawa miejskie. Miasto lokowane było na prawie niemieckim i stanowiło szlachecką własność prywatną. O jego rozwoju decydowały przede wszystkim czynniki własnościowe, gospodarcze i społeczne.

Sport stanowił bardzo ważny element życia kulturalnego mieszkańców Rychwała. Dla części istniejących w mieście stowarzyszeń  zasadniczą dziedziną było działanie na rzecz upowszechniania kultury i oświaty, a w tym także kultury fizycznej. Ważnym momentem w dziejach rychwalskiej kultury fizycznej było powstanie w 1946 roku Ludowego Zespołu Sportowego „Start”, który skupiał w swoich szeregach miłośników sportu, a także organizował imprezy sportowe.

Bazę sportową w Rychwale po II wojnie światowej stanowiło boisko do piłki siatkowej w parku oraz boisko do piłki nożnej przy przedszkolu. Dopiero w 1973 roku dzięki staraniom władz miejskich oraz zarządu klubu rozpoczęto budowę stadionu miejskiego. Dzięki temu społeczność Rychwała pozyskała miejsce, w którym organizowano masowe imprezy sportowe, mecze piłki nożnej oraz siatkowej. 

Dużą rolę w upowszechnianiu kultury fizycznej odegrała Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, która zajmowała się organizacją różnego rodzaju imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych na skalę masową. Za swą działalność została niejednokrotnie wyróżniona.

Ważnym momentem było oddanie do użytku w 1984 roku nowego budynku szkoły podstawowej, która posiadała salę do gier zespołowych, salkę do ćwiczeń gimnastycznych oraz komplet boisk. Od 1984 roku baza sportowa jest nieustannie ulepszana, wzbogacana i modernizowana. Ciekawą perspektywą na najbliższe lata jest projekt nowoczesnej hali sportowej, która ma powstać na terenie szkoły. 

            Największe osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz klubu sportowego w Rychwale przypadły na lata 2004 - 2005, bowiem zespoły sekcji: piłki siatkowej uczestniczyły w rozgrywkach III ligi, a sekcji piłki nożnej w rozgrywkach IV ligi. W dotychczasowej historii było to największe osiągnięcie LKS „Zjednoczeni” Rychwał. Należy nadmienić, że sport szkolny osiągnął również kilka znaczących wyników na arenach sportowych województwa wielkopolskiego.

          Pomimo iż nakłady na kulturę fizyczną w gminie wzrastają, to środki te w chwili obecnej są niewystarczające albowiem udział w rozgrywkach wyższego szczebla nieodzownie wiąże się z większymi kosztami.

            Ważne miejsce w promocji sportu w Rychwale odgrywa wychodzący od grudnia 1998 roku informacyjny biuletyn samorządowy Gminy i Miasta Rychwał, który oprócz relacjonowania wydarzeń z życia gminy ukazuje osiągnięcia na płaszczyźnie sportowej.

Podsumowując kultura fizyczna i sport odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczno – kulturalnym mieszkańców Rychwała. Następuje jej nieustanny rozwój, co przyczynia się do upowszechniania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

 

 


 

 

  

Reklama

Ankiety

Na którym miejscu rundę jesienną zakończą Zjednoczeni?

Ostatnie spotkanie

Sparta Sklejka Orzechowo 0:2 Zjednoczeni Rychwał
2018-11-03, 14:00:00
     

Kalendarium

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

23

12-2018

niedziela

24

12-2018

pon.

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Sparing ze Spartą Konin
Ładowanie...

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 277, wczoraj: 877
ogółem: 1 399 775

statystyki szczegółowe

Kontakty